Yasal Mevzuat ve Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları ve Yasal Düzenleme

  1. Sisteme üyelikk kaydını yaptıran kullanıcılar, portal içerisinde sunulan elektronik kitapları, üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını ve portalda sunulan uzaktan eğitim materyallerini herhangi bir ticari amaçla kullanmayacağını ve kullandırmayacağını onaylamış sayılırlar.
  2. Hazırlanan basılı kaynakların paylaşımı neticesinde ortaya çıkabilecek hukuki durumdan, “T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” sorumlu değildir. Bununla birlikte durumun tespiti ve yasal olarak uğrayabileceği zararlar olduğu taktirde, “T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” uğrayacağı zararı tazmin etme hakkına sahiptir.
  3. Portal içerisindeki elektronik kitap hizmetinden de faydalanabilmek için “engelli kimlik kartı” veya “engelli raporu” tarafımıza ulaştırılmalıdır.
  4. 5846 Nolu Yasal Düzenleme, 6.Kısım EK11 Madde

    5846 Sayılı Kanunun “Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler ” bölümünde yer alan
    ” EK MADDE 11.
    – Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. “Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.”